Achter deze link vindt je de notulen van de oudercommissie vergadering van 28 mei 2013