Achter deze link vindt je de notulen van de oudercommissie vergadering van 26 maart 2013