Samen spelen, kletsen, lachen, uitrazen, … gezellig samen met leeftijdsgenootjes.

Trampoline springen, steppen, schommelen, knutselen, voetballen, tekenen, met de poppen en auto’s spelen, tikkertje… waar heb je vandaag zin in?

Voor of na school is het fijn om met vriendjes en vriendinnetjes samen te ontspannen en uit te razen. Zelf kiezen uit allerlei leuke activiteiten. Binnen cakejes bakken of toch vrij buiten spelen op het grote grasveld?

Wij zorgen voor structuur en grenzen, maar bieden de kinderen ook de ruimte om zichzelf te zijn.

Onze middag bij de buitenschoolse opvang

De school is uit. De leidsters van Buitenschoolse opvang ’t Boerderijke vangen de kinderen op. Tijdens het fruit eten en ranja drinken kletsen we samen over het verloop van de schooldag. Daarna krijgen de kinderen alle vrijheid om uit te razen en fijn samen te spelen.

Een impressie van een middag bij de buitenschoolse opvang:

Begin van de dag bij kinderdagverblijf
Samen gezellig kletsen en fruit eten
Begin van de dag bij kinderdagverblijf
Wat wil je graag doen? Plannen maar!
Begin van de dag bij kinderdagverblijf
Met vriendjes uitrazen
Begin van de dag bij kinderdagverblijf
Binnen een mooie kleurplaat maken
Begin van de dag bij kinderdagverblijf
Of toch liever een balspel doen?
Begin van de dag bij kinderdagverblijf
Lekker creatief bezig zijn, is ook leuk!

Praktische informatie

Bij Buitenschoolse opvang ‘t Boerderijke kunnen de kinderen buiten schooltijd lekker komen spelen, uitrazen en mee doen aan speciaal voor hen voorbereide activiteiten. Alle kinderen mogen zelf kiezen welke activiteit ze leuk vinden om te doen. We bieden zowel activiteiten binnen als buiten aan.

‘t Boerderijke heeft drie buitenschoolse opvang (BSO)-groepen aan de Breemortelweg 12 en twee BSO-groepen  in het gebouw van Basisschool Zeilberg voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De BSO-groepen aan de Breemortelweg liggen in een ruime landelijke omgeving. De BSO-groepen Basisschool Zeilberg maken gebruik van een ruim lokaal, de gymzaal en de buitenspeelplaats van school.

Kinderen, die gebruik maken van de naschoolse opvang, worden na een schooldag door een leidster van ‘t Boerderijke met een busje met chauffeur of auto opgehaald bij school. Naast de naschoolse opvang bieden we ook voorschoolse opvang. De kinderen worden dan  ’s ochtends door een leidster naar school gebracht. Natuurlijk kan er ook van de BSO gebruik gemaakt worden tijdens een vrije dag van school, studiedag of vakanties.

Buitenschoolse opvang ’t Boerderijke is van maandag tot vrijdag geopend:

  • Voorschoolse opvang: Opvang vanaf 7.30 uur totdat de school begint. Deze opvang wordt aangeboden op alle schooldagen (40 weken per jaar).
  • Naschoolse opvang: De opvang start 15 minuten voor het einde van de schooldag. Deze tijd hebben we nodig voor het voorbereiden van de opvang, vervoer en ophalen van de kinderen. Naschoolse opvang wordt aangeboden op alle schooldagen (40 weken per jaar) op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 14.30 uur tot 18.00 uur en op woensdag en vrijdag vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur.
  • Opvang tijdens studie- en/of vakantiedagen: Wanneer de school gesloten is in verband met een studie- of vakantiedag bieden wij opvang aan van 7.30 tot 18.00 uur. Bij deze dagen is het mogelijk om opvang per dagdeel af te nemen, van 7.30 tot 12.45 uur of van 12.45 tot 18.00 uur. Aanvullende uren, ter aanvulling van een dagdeel is het op deze dagen mogelijk extra opvanguren aan te kopen.

We zijn gesloten op de door de CAO vastgestelde feest- en gedenkdagen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en om de vijf jaar op Bevrijdingsdag.
Daarnaast zijn we gesloten op carnavalsmaandag, op vrijdag na Hemelvaart en in de week tussen kerst en nieuwjaar.
In de zomer is Buitenschoolse opvang ’t Boerderijke 3 weken gesloten tijdens de bouwvakvakantie

De kosten voor de buitenschoolse opvang wordt per uur in rekening gebracht. De voor- en naschoolse opvang wordt aangeboden op alle schooldagen, dus 40 weken per jaar. Het uurtarief bedraagt € 9,59

Bij studie- en vakantiedagen is het mogelijk om opvang per dagdeel af te nemen, van 7.30 tot 12.45 uur of van 12.45 tot 18.00 uur. Het uurtarief bedraagt ook € 9,59.

De kosten van fruit, drinken en de broodmaaltijd tijdens studie- en vakantiedagen zijn bij de prijs inbegrepen.

Werkende ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via de belastingdienst. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van je inkomen. Wil je weten wat de kinderopvang jou kost? Hiervoor hebben wij een rekentool. Via deze rekentool kun je zelf eenvoudig de kosten voor de opvang berekenen. Hierdoor heb je een goede indicatie van de uiteindelijke maandelijkse netto kosten in jouw situatie. Bereken hier uw Nettobijdrage

Meer informatie vind je op de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl

Kinderdagverblijf ’t Boerderijke heeft voor elke locatie een oudercommissie. De oudercommissie volgt de Wet Kinderopvang en heeft als doel ‘het behartigen van de belangen van de kinderen en hun ouders’.

De oudercommissie adviseert Kinderopvang ’t Boerderijke ten aanzien van de kwaliteit van de kinderopvang. Tevens is de oudercommissie het aanspreekpunt voor de ouders. Als ouders vragen of opmerkingen hebben die zij niet bij de leiding willen neerleggen kunnen zij bij de oudercommissie terecht. De oudercommissie is bereikbaar op het mailadres: oudercommissie@kinderopvangboerderijke.nl

Natuurlijk zijn wij een officieel geregistreerd kinderdagverblijf: kijk hier voor onze registratie.

De bijbehorende GGD rapporten vind je op deze site.