Nieuwe vriendjes en vriendinnetjes, samen spelen, samen delen… samen op naar de basisschool.

Peuterschool ‘t Boerderijke is de plek waar peuters (2 tot 4 jaar) nieuwe vriendjes en vriendinnetjes ontmoeten.

Ze ontdekken samen nieuwe woorden, maken kennis met nieuw speelgoed en doen samen allerlei activiteiten. Ze ontwikkelen zich razendsnel. Wij bereiden jouw kind stap voor stap voor op de basisschool. Wij bieden de kinderen onder andere een vast ochtendritme, eenvoudige groepsregels en het voorschoolse educatie programma Uk & Puk aan.

Onze ochtend bij de Peuterschool

Structuur en regelmaat is belangrijk, het biedt kinderen geborgenheid en vertrouwen. Eten, drinken, spelen en meedoen aan activiteiten doen we op vaste momenten in de ochtend. Samen met Puk en de andere kinderen, maken we veel plezier!

Begin van de dag bij kinderdagverblijf
Een nieuwe dag begint. Hallo Puk!
Begin van de dag bij kinderdagverblijf
Samen buiten spelen
Begin van de dag bij kinderdagverblijf
Verven, dat is leuk!
Begin van de dag bij kinderdagverblijf
Wat wil je vertellen Puk?
Begin van de dag bij kinderdagverblijf
De kippen krijgen de schillen van het fruit
Begin van de dag bij kinderdagverblijf
Ik kan zelf smeren!

Praktische informatie

Peuterschool ‘t Boerderijke is een plek waar peuters, van 2 tot 4 jaar oud, elkaar ontmoeten om samen te spelen en de wereld te ontdekken. Kinderen vinden het meestal heerlijk om af en toe ergens anders te spelen. Ergens anders spelen stimuleert de ontwikkeling van de peuter. Het is een andere omgeving, er is speelgoed dat je thuis niet hebt én, het allerbelangrijkst, er zijn leeftijdgenootjes.

Peuterschool ’t Boerderijke is tevens een goede voorbereiding op het basisonderwijs. Het vaste ochtendprogramma, de groepsregels en de Uk & Puk methode sluiten goed aan bij het basisonderwijs. De Uk & Puk methode stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. De eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. Zo werken peuters spelenderwijs toe naar de overgang naar de basisschool.

Peuterschool ’t Boerderijke is speciaal voor peuters van 2,5 tot 4 jaar oud. De Peuterschool is 40 weken, elke werkdag, in de ochtend geopend, vanaf 7:30 uur tot 12:45 uur.

Je kunt zelf kiezen hoeveel dagdelen je per week wilt afnemen. In de schoolvakanties en in de CAO (kinderopvang) vastgestelde feest- en gedenkdagen is de Peuterschool gesloten.

De kosten voor Peuterschool ’t Boerderijke bedragen € 53,29 per ochtend (van 7:30 uur tot 12:45 uur).

Het uurtarief is €10,15 (van belang voor de tegemoetkoming van de belastingdienst).

Dat is inclusief lunch, fruit, drinken en eventueel luiers. De kosten zijn gebaseerd op 40 weken peuterschool per jaar.

Werkende ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via de belastingdienst. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van je inkomen. Wil je weten wat de kinderopvang jou kost? Hiervoor hebben wij een rekentool. Via deze rekentool kun je zelf eenvoudig de kosten voor de opvang berekenen. Hierdoor heb je een goede indicatie van de uiteindelijke maandelijkse netto kosten in jouw situatie. Bereken hier uw Nettobijdrage

Meer informatie vind je op de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl

Kinderdagverblijf ’t Boerderijke heeft voor elke locatie een oudercommissie. De oudercommissie volgt de Wet Kinderopvang en heeft als doel ‘het behartigen van de belangen van de kinderen en hun ouders’.

De oudercommissie adviseert Kinderopvang ’t Boerderijke ten aanzien van de kwaliteit van de kinderopvang. Tevens is de oudercommissie het aanspreekpunt voor de ouders. Als ouders vragen of opmerkingen hebben die zij niet bij de leiding willen neerleggen kunnen zij bij de oudercommissie terecht. De oudercommissie is bereikbaar op het mailadres: oudercommissie@kinderopvangboerderijke.nl

Natuurlijk zijn wij een officieel geregistreerd kinderdagverblijf: kijk hier voor onze registratie.

De bijbehorende GGD rapporten vind je op deze site.