Op 17 september heeft de ouderraad weer vergaderd. Besproken punten waren:
•             Inspectierapporten KDV
•             Meldcode kindermishandeling
•             Pedagogisch beleidsplan
•             Vier ogen principe
•             Gang van zaken verschillende groepen en personele bezetting

De volgende vergadering staat gepland voor 26 november 2013. Ouders die vragen hebben kunnen deze mailen naar ouderraad@boerderijke.online-meekijken.nl.

Achter deze link vindt je de notulen van de oudercommissie vergadering van 17 september 2013