Achter deze link vindt je de notulen van de oudercommissie vergadering van 15 januari 2013