Op 28-11 heeft er een vergadering van de oudercommissie plaats gevonden. Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van Anja als lid van de oudercommissie. Verder hebben we o.a. de zaken rond de nieuwe website besproken en de invulling van de nieuwe nieuwsbrief, waarin we onder andere kinderen van de BSO oproepen om een playback act te doen tijdens de nieuwjaarsborrel. Daarnaast wordt er tijdens de vergadering aandacht geschonken aan de veiligheid en aan de gang van zaken in de groepen.

Achter deze link vindt je de notulen van de oudercommissie vergadering van 28 november 2013