Achter deze link vind je de notulen van de oudercommissie vergadering van 24 november 2014.