Achter deze link vind je de notulen van de oudercommissie vergadering van 16 september 2014 en extra vergadering 18 oktober 2014