Achter deze link vind je de notulen van de gezamenlijke vergadering van de verschillende oudercommissies van 18 juni 2015