Achter deze link vind je de notulen van de gezamenlijke vergadering van de verschillende oudercommissies van 16 november 2015