Achter deze link vind je de notulen van de gezamenlijke vergadering van de verschillende oudercommissies van 10 september 2015