Achter deze link vind je de notulen van de oudercommissie vergadering van 2 juni 2014