Achter deze link vindt je de notulen van de oudercommissie vergadering van 2 februari 2015.