Achter deze link vind je de notulen van de oudercommissie vergadering van 14 april 2015.