Achter deze link vind je de notulen van de oudercommissie vergadering van 1 april 2014