Achter deze link vindt je de notulen van de oudercommissie vergadering van 4 februari 2014